Tijdelijke verhuur 

Wat is tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet?

De leegstandswet biedt de mogelijkheid om leegstaande woonruimte tijdelijk te verhuren. Daar is een vergunning voor nodig van Burgemeester & Wethouders van de gemeente waarin de woonruimte zich bevindt. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder kan de vergunning worden verlengd.
 

Hoe zit het met de huurbescherming?

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn bijna alle huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel geldt een opzegtermijn van minimaal één maand voor de huurder en drie maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging van de vergunning is aangevraagd en er is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst door. 


Hoe wordt de prijs vastgesteld bij tijdelijke verhuur?

De huurprijs is vrij te bepalen, deze mag echter niet hoger zijn dan de huurprijs vermeld in de vergunning.